BES Düzensiz Ödeme

Bes Düzensiz Ödeme

25.05.2015 tarihinde 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte Bireysel Emeklilik sözleşmeleri için "Düzensiz Ödeme" tanımı getirilmiştir.

Düzensiz Ödeme Nedir?

Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan BES katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait BES katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz Ödeme uygulaması yürürlükte olan tüm sözleşmeler için geçerli olacaktır.

Düzensiz Ödeme Bilgilendirmesi Nasıl Yapılır?

Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcıların tanımlı e-posta adresine,faksına veya cep telefonuna kısa mesaj yoluyla, düzensiz ödeme statüsünün başladığı tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde bilgi verilecektir.

Sözleşme Nasıl Düzensiz Ödeme Statüsünden Çıkar?

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, BES katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının tek seferde ödemesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandıgı kabul edilir.