Hakkımızda

İnsanların ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini önemseyerek yenilikçi yaklaşımla oluşturulan ürün ve çözümlerle, geleceği koruyan, yaşamın zorlukları karşısında sözünü tutan duruşu ve sağlam mali yapısıyla onları destekleyen, yanlarında güç veren bir yol arkadaşı olduğunu hissettirip, ortak akılla tüm paydaşları kucaklayan Viennalife her zaman sizinle…

İlkelerimiz

Viennalife aşağıdaki ilkelere bağlı olarak çalışır.

Önemser

Önemser

Müşterilerinden çalışanlarına, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını, mutluluklarını, iç huzurlarını önemser. Strateji, ürün ve hizmetlerini insan odaklı bir yaklaşımla tasarlar.

Destekler

Destekler

Hayatın zorlukları karşısında, ihtiyaç anında sağladığı özel desteklerle bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olur.

Korur

Korur

Sunduğu yenilikçi ürünler ve çözümler ile, varlıkların, gelirlerin, birikimlerin ve sağlıkların bir başka deyişle geleceğin korunmasına yardımcı olur.

Güç Verir

Güç Verir

Sözünü tutan duruşu ve güçlü mali yapısıyla, ihtiyaç anında yanınızda güçlü bir yol arkadaşı olduğunu hissettirir.

Kucaklar

Kucaklar

Ortak akılla yönetimi, çeşitliliği, açık fikirliliği ve yenilikçiliği güçlü yönlerin kaynağı olarak tanımlayarak tüm paydaşları kucaklar.

Amaçlarımız

Müşterileri tarafından en çok tavsiye edilen hayat sigorta şirketi olmak
100%
Çalışanları ve iş ortakları tarafından en çok tavsiye edilen şirket olmak
100%
Pazar liderliği yarışında önlerde olmak
100%
Sürdürülebilir karlılık
100%
Önemseyen, koruyan, destekleyen, güç veren yapısıyla Viennalife hayatı huzurla kucaklamanıza yardımcı olur.
Müşterilerinden çalışanlarına, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını, mutluluklarını, iç huzurlarını önemser. Strateji, ürün ve hizmetlerini insan odaklı bir yaklaşımla tasarlar.

Yönetim Kurulumuz

Dr. Peter Thirring

Dr. Peter Thirring

Başkan
Gerhard Lahner

Gerhard Lahner

Başkan Yardımcısı
Dr. Gabor Kepecs

Dr. Gabor Kepecs

Üye
Dr. Martin Simhandl

Dr. Martin Simhandl

Üye
Wolfgang Hesoun

Wolfgang Hesoun

Üye
Stefan Kastanek

Stefan Kastanek

Üye
Uğur Tozşekerli

Uğur Tozşekerli

Üye | CEO
Zeka Birman

Zeka Birman

Üye
Tankut Eren

Tankut Eren

Üye
Ziya Engin Tunçay

Ziya Engin Tunçay

Üye

Yönetim Ekibimiz