Sıkça Sorulan Sorular

Hayat Sigortası Genel Sorular

 • Hayat Sigortası teminatları nelerdir?

  Tercih ettiğiniz hayat sigortası ürünlerine göre teminatlarınızda değişiklik göstermekte olup, yaşam kaybı teminatı bütün ürünlerde bulunur. Seçeceğiniz ürüne göre birikim yapabilir, korumanızı artırabilir, farklı avantajlardan ve ek teminatlardan yararlanabilirsiniz.

 • Birden fazla hayat sigortasına sahip olabilir miyim?

  Evet sahip olabilirsiniz. Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sizden ek belge talep edilebilir.

 • Hayat Sigortası Özel Sağlık Sigortası yerine geçer mi?

  Hayır. Hayat Sigortası olası risklere karşı sizin ve sevdiklerinizin finansal standartlarınızı korumanıza yardımcı olan bir sigorta türüdür. Sağlık Sigortası ise, özel sağlık kurumlarında sağlığınız için gerekli tanı ve tedavi işlemlerine yardımcı olan sigorta bir sigorta türüdür.

 • Hayat Sigortası sahibi olmak istiyorum ancak risk gerçekleşmese param boşa gitsin istemiyorum. Ne yapabilirim?

  Türkiye'de ilk kez Viennalife tarafından sunulmuş olan ROP 80+20 Hayat Sigortası ürünlerimiz size tam olarak bu imkânı sağlıyor. Eğer risk gerçekleşmezse belirli koşullar dâhilinde ödediğiniz primlerin tamamını iade ediyoruz.

 • Hayat sigortasının primlerini ödeyememem durumunda ne olur?

  Primlerinizi poliçenizde belirtilen tarihlerde ödememeniz durumunda, öncesinde bildirim yapılarak poliçeniz fesih ya da tenzil (pasif) edilir. Tenzil statüsü almış bir poliçe, özel şartlarında belirlenen süre aşılmadan önce, birikmiş prim borcu kapatılarak yeniden yürürlüğe alınabilir.

 • Bir firma çalışanlarına hayat sigortası yaptırabilir mi?

  Evet, grup hayat sigortası ürünleri ile firma sahipleri ya da firmadaki yetkili kişiler tarafından çalışanlara hayat sigortası yaptırılabilir.

 • Hayat Sigortası yaptırırken lehtar olarak sadece yasal varislerimi mi seçebilirim?

  Hayat sigortanızı yaptırırken lehtar olarak isterseniz yasal varislerinizi, isterseniz dilediğiniz başka kişi ya da kişileri seçebilirsiniz.

 • Lehtar ne demek?

  Sigorta poliçesi kapsamında, bahsi geçen sigortadan faydalanabilecek olan kişi ya da kişiler için kullanılmaktadır. Lehtar, bir başka kişi tarafından yaptırılmış olan bir sigorta poliçesinden faydalanan kişilerdir.

 • Lehtar değişikliği yapmak mümkün mü?

  Evet, eğer poliçede “dönülmez lehtar” kaydı yoksa lehtar değişikliği yapmak mümkündür. Değişiklik talebinizi VTouch Online Platformumuzdan ya da Talep Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 • İkraz ne demek?

  Sigorta ettirenin, ödediği primlerden oluşan tutardan belirli bir faiz karşılığında borç alabilmesine ikraz adı verilir.

 • İştira nedir?

  Sigorta süresi dolmadan sözleşmenin erken sonlandırılmasının talep edilmesi halinde ödenen prim tutarları üzerinden belirli kurallar dâhilinde kesintiler yapılarak sigorta ettirene ödenmesine İştira denir.

 • Hayat Sigortası prim ödemesine ara verebilir miyim?

  Prim ödemesine ara verme durumu poliçeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Prime ara verme durumuna poliçenizin uygun olup olmadığını VTouch Online Platformundan ya da Talep Yönetim Sistemi’nden öğrenebilirsiniz.

 • Hayat Sigortası ödemelerinde kredi kartı değişikliği yapabilir miyim?

  Evet, sahip olduğunuz hayat sigortasının prim ödemesini yaptığınız kredi kartında değişiklik yapabilirsiniz. Yeni kredi kartı ekleme işlemini VTouch Online Platformundan ya da Talep Yönetim Sistemi’nden gerçekleştirebilirsiniz.

 • Prim ödeme işlemlerinde kur hesaplaması neye göre belirlenmektedir?

  TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) efektif döviz satış kuru genel ağ sitesinde 15:30’da ilan edilir ve ertesi gün Resmi Gazete’de yayınlanır. Bu doğrultuda işlem tarihinden bir önceki günün kuru baz alınarak hesaplanır ve poliçe primleri de tahsilat tarihinden bir önceki iş gününün TCMB efektif döviz satış kuru dikkate alınarak tahsil edilir.

 • Hayat Sigortam yurtdışında geçerli mi?

  Evet, poliçeniz yurtdışına taşınmanız durumunda da geçerliliğini korumaktadır. Hayat Sigortası genel şartlarının A.6. “Sigortanın Coğrafi Sınırı” başlıklı maddesinde “Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir.” şeklinde düzenlenmiştir. Ferdi Kaza Sigortası Hayat Sigortası genel şartları 7. “Sigortanın Mülki” başlıklı maddesinde ise “İşbu sigorta teminatı Türkiye Hudutları dışında da caridir” şeklinde düzenleme getirilmiştir.


Ürünler Hakkında Sorular

 • Kendime en uygun Hayat Sigortası ürününü nasıl bulabilirim?

  Geniş ürün yelpazemizle size en uygun çözümler ile yanınızdayız. Satış danışmanlarımız aracılığıyla gerçekleştirebileceğiniz finansal planlama analizi ile size en uygun hayat sigortası ürününü birlikte seçebiliriz.

 • Hayat Sigortası ürünlerinde teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu bulunmakta mıdır?

  Seçeceğiniz ürün yapısına göre bazı ürünlerimizde sigortanızı kendiniz şekillendirebilir, teminat ekleme çıkarma işlemlerini poliçe yenileme tarihlerinde yapabilirsiniz.

 • Hayat Sigortası ürününe nasıl sahip olabilirim?

  Hayat sigortası ürünlerimizin satış süreçleri; satış danışmanlarımız, acentelerimiz ve iş birliği yaptığımız bankalarımız üzerinden gerçekleşiyor. Ayrıca "hod.com.tr" yi ziyaret ederek danışmanlarımızla görüşmek için randevu oluşturabilirsiniz.

 • Hayat Sigortası ürünleri dövize endeksli mi?

  Sunmuş olduğumuz bütün ürünlerimiz dövize endekslidir. Bu sayede paranız değer kaybı yaşamaz. "Karma" özelliği bulunan ürünlerimiz ile ani kur artışlarına karşı da önleminizi alabilirsiniz.

 • Prim ödemelerinin makbuzlarını nereden görüntüleyebilirim?

  Poliçeniz ile ilgili ödeme bilgilerine ve makbuzlarınıza VTouch Online Platformundan veya Talep Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

 • Birikimli ürünlerde vergi indirimi nasıl yapılıyor?

  Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3. maddesine göre ücretli çalışan iseniz; kendinizin, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'sini; ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamını vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Bu indirime konu olacak prim tutarının belirlenmesinde, işvereninizin size hizmetiniz karşılığında ödediği aylık maaş, prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı baz alınır. Vergi avantajından faydalanmak için primlerinizin aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmaması gerekir.


Vergi Hakkında Sorular

 • Vergi avantajı imkânı nedir?

  Ödediğiniz primleri yasal limitler çerçevesinde, her sene vergiye tabi olan gelirinizden indirerek %15 ile %40 arasında değişen avantajlara sahip olabilirsiniz. Söz konusu avantajların yasal çerçevesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesi ve 89. maddelerinde açıklanmaktadır. Yaşam Kaybı Teminatı VİV kurallarına tabidir.

 • Kambiyo vergisi nedir, neden kesiliyor?

  30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3031 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) oranı binde 2 olarak güncellenmiştir. İlgili karara göre döviz özellikli tüm sigorta poliçesi primleri binde 2 oranında olmak üzere kapsam dâhilindedir ve bu uygulama prim ödemelerine yansımaktadır. Tahsil edilen bu tutar bir vergi olup yasal zorunluluk olmasından dolayı tahsil edilmektedir.