Sermaye Yapımız

Şirket Sermaye Yapısı

Pay Sahipleri VIG Türkiye Holding B.V.
Pay Tutarı 256.900.000
Ortaklık Payı 100
Hisse Adedi 25.690.000.000