Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Strateji

Sürdürülebilir Strateji Temelleri ve Amacı

Sürdürülebilirlik stratejisinin öncelikleri; sosyal, çevresel ve yönetimle ilgili faktörleri iş stratejilerinin yanı sıra yatırım süreçlerine de entegre eden ileriye dönük bir hedef içerir.

Sürdürülebilir stratejinin temelinde; yönetimin ekonomik hedefleri sosyal ve çevresel faktörlerle birleştirerek bunları iş süreçlerine entegre etmesine dayanır.

Müşterilerimiz Açısından Sürdürülebilir Strateji

Müşterilere yönelik sürdürülebilir stratejinin temeli ihtiyaca yönelik ürün ve hizmetler tasarlamak üzerine kurulur. Viennalife, dijitalleşen yapısı ile müşterine sunduğu danışmanlık hizmeti kapsamında sağladığı çözümler sayesinde müşterileri için sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir.

Temelde ürünlerini oluştururken insan odaklı yapısını yansıtmayı amaçlayan Şirketimiz, her hedef kitleye uygun, ödeme kolaylığı olan ve farklı avantaj modelleri sunan bir çeşitliliğe odaklanıyor. Bu sayede farklı ekonomik koşulardaki müşteri adaylarına da ulaşabilir olmak, daha fazla insana dokunma olanağı sunuyor.

Dijital Çözümler…

Müşteri ve müşteri adaylarımızın satış öncesi ve sonrası birçok sürecini uçtan uca dijital sistemler ile destekleyerek sürekli ulaşılabilir olmak bu stratejiyi oluşturan temel etmenler arasında belirtilebilir.

Veri güvenliği...

İş süreçlerini tamamen dijitalleştirmeyi hedefleyen yapımızı oluştururken özellikle veri güvenliğini en ön sıraya koymaktaki amacımız; müşteri/müşteri adaylarımıza sürdürülebilir bir güven ortamı sunmak.