Yasal Şartlar

Yasal Şartlar

  • Bu site, Viennalife Emeklilik ve Hayat ve A.Ş.'ye ait olup yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemelerin bir kısmı başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.
  • Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. hipermetin linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Site Bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Site Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. kendi web sitesine veya herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde yer alan ifadeler, ileriye dönük olarak hazırlanmış ifadeler olup çeşitli risk ve belirsizlikler içerebilir. Bu nedenle olaylar, ifade edilen şekilden farklı olarak sonuçlanabilir.
  • Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı sorumluluk Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş., işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.
  • İşbu web sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde "teklif" olarak kabul edilmemekte ve Viennalife ve Emeklilik Hayat A.Ş.'yi bağlamamaktadır.
  • Herhangi bir hiperlink kullanım

Web sitemize ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya web sitemizden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu olmayacaktır.