İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Stratejik Amaçlarımız

Eğitim, deneyim ve yetkinlikleri doğrultusunda yeni yetenekleri Şirketimize kazandırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak sürekli öğrenmeyi kalıcı kılmak, teknolojik değişime ayak uydurabilmek için yeni beceriler geliştirmek ve çalışan profili çeşitliliğine uygun hareket ederek uluslararası şirket vizyonumuzla hareket etmektir.

Değerlerimiz

Viennalife olarak biz “Önce İnsan” ilkesi ile hareket ederek, tüm faaliyetlerimizin temeline çalışma arkadaşlarımızın yaşam döngüsü içerisinde karşılaştıkları her zorlukta yanlarında olmayı hedefleriz.

 • Hizmette Mükemmellik
 • İnovasyon
 • Teknoloji Kullanımı
 • İleri Düzeyde Müşteri ve Çalışan Memnuniyeti
 • Yetkin ve Yetkili Çalışanlar
 • İnsan Odaklılık
 • Fark Yaratmak
 • Şeffaf Yönetim

Önemseyen, koruyan, destekleyen, güç veren yapısıyla Viennalife, çalışanlarımızın da hayatı huzurla kucaklamansına yardımcı olur.

Temel Yetkinlikler

Çalışanlarımızın mevcut bilgi, beceri, algı ve alışkanlık kapsamındaki temel yetkinliklerinin geliştirilmesi çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda;

 • Müşteri Odaklılık: Hizmet verilen her alanda iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak hareket ederiz.
 • Yenilikçilik: Günlük yaşamın gereklilikleri olan teknolojik gelişmeleri takip ederek iş süreçlerimizi çalışanlarımızın yeni bakış açıları ile geliştiririz.
 • İş birliği: Şirket içerisinde tüm bölümlerle iş birliği yaparak daha iyi sonuçlara ulaşmak için birlikte çalışırız.
 • Hesap Verilebilirlik: Görevlerin yürütülmesinden sorumlu olmak ve iş sonuçlarına ulaşmak için girişimci bir zihniyet benimseriz.
 • Yetkilendirme: Çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini sağlamak amacıyla karar verme konusunda destekleriz.
 • Stratejik Düşünme: Mevcut ve gelecekteki iş fırsatlarından yararlanmak ve buna bağlı olarak şirketimizin geleceğini şekillendirmek için stratejik düşünceyi benimseriz.

Çalışma Modelimiz

Genel Müdürlük’te görev yapan idari kadro çalışanlarımız için pandemi süreciyle başlayan hibrit çalışma modelimiz devam etmektedir. Viennalife olarak idari kadro çalışanlarımız için yeni çalışma modelimiz “uzaktan çalışma” şeklinde yeniden kurgulanmıştır. Ofise gelmek isteyen çalışanlarımız ise çalışma ve toplantı odası rezervasyonu yaparak belirledikleri günlerde ofiste çalışabilmektedir.